7 / 100

Personvernerklæring

Datavern er svært viktig  og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine. 

Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.

Hvem kontrollerer dine personlige data?
Det er oss og våre partner kontrollerer personopplysningene du gir oss, og er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernslovgivning. 

Hvor lagrer vi opplysningene dine?
Opplysningene vi samler inn om deg lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”). 

Hvem har tilgang til opplysningene dine?
Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor. Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun brukes til å tilby deg våre tjenester. Du kan se de forskjellige kategoriene av tredjeparter under hver spesifikke prosess nedenfor.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger?
For hver spesifikke behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.

Hvilke rettigheter har du?
Rettighet til tilgang: 
Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt kundeservice og du vil få tilsendt personopplysningene dine via e-mail.

Rettighet til overførbarhet: 
Når vi behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering: 
Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger. 

Hvis du har en konto hos Ecigge, kan du redigere personopplysningene dine på konto- eller medlemskapssidene.

Rett til sletting:
Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av oss når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

 • du har en pågående sak hos Kundeservice
 • du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
 • du har uoppgjort gjeld hos oss, uavhengig av betalingsmetode
 • du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder
 • kredittsøknaden din har blitt avvist i løpet av de siste tre månedene
 • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser: 
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene. Vi vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Din rett til å protestere på direkte markedsføring:
Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål.

Du kan velge å ikke motta direkte markedsføring på følgende måter:

 • følge instruksene i hver e-mail med markedsføring
 • redigere innstillingene i din konto

Rett til begrensning:
Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal vi begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene.
 • hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses.
 • hvis vi ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter.

Hvordan kan du utøve rettighetene dine?
Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: 
Hvis du mener vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdatering av vår Personvernpolicy:
Det kan hende vi må oppdatere vår Personvernpolicy. Den nyeste versjonen av vår Personvernpolicy er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil opplyse om viktige endringer i vår Personvernpolicy, for eksempel formålet med å bruke  personopplysningene dine, hvem kontrolløren er eller vedrørende rettighetene dine.

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?
Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere kjøp online  ved å behandle bestillinger og returer via våre nettjenester, og sende deg meldinger om leveringsstatus eller om eventuelle problemer med leveringen av varene. 
Vi vil bruke personopplysningene dine til å håndtere betalingene dine.
Vi vil også bruke opplysningene dine til å håndtere klager og garantisaker for produkter.
Personopplysningene dine blir brukt til å identifisere deg og bekrefte at du er myndig og kan shoppe online, og for å bekrefte din adresse med eksterne partnere. 
Vi ønsker å tilby deg forskjellige betalingsalternativer og vil utføre analyser for å finne ut hvilke betalingsmetoder som er tilgjengelige for deg, inkludert din betalingshistorikk og kredittsjekker.
Vi vil bruke personopplysningene dine til å gi deg beskjed om produkter som er kommet inn på lager igjen til e-mailadressen du oppga som del av medlemskapet, kontoen eller hvis du oppga e-mailadressen når du registrerte deg på Gi beskjed-tjenesten.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi?
Vi vil behandle følgende kategorier av personopplysninger:

* kontaktinformasjon som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
* betalingsinformasjon og betalingshistorikk
* kredittinformasjon
* bestillingsinformasjon

Hvis du har en konto eller er medlem, vil vi også behandle personopplysninger som er sendt inn i forbindelse med kontoen eller medlemskapet, som f.eks.:

* konto- eller medlems-ID
* shoppinghistorikk

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
Opplysninger som videresendes til tredjeparter vil kun bli brukt til å tilby deg tjenestene som er nevnt ovenfor, selskaper som bekrefter adressen din, kommunikasjonsbyråer som sender deg ordrebekreftelser, lager- og distribusjonsleverandører i forbindelse med leveringen av bestillingen din. Leverandører av betalingstjenester for betalingen din. Kredittsjekkbyråer for identitets- og kredittsjekk, samt gjeldsinndrivelsesbyråer.

Please be aware that many of these recipient companies have an independent right or obligation to process your personal data.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenester som å håndtere og levere ordren din.

Behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med utsendelse av beskjed om produkter som er kommet på lager, er nødvendig for at Vi skal kunne utføre Gi beskjed-tjenesten.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?
Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du er en aktiv kunde.

Vi vil beholde opplysningene dine for Gi beskjed-tjenesten i 3 måneder.

Automatisk beslutningstaking:
Når du søker om kreditt som betalingsmetode, vil vi svare på kredittsøknaden ved hjelp av automatisk beslutningstaking. Du har rett til å gi uttrykk for ditt synspunkt og motsette deg avgjørelsen til en av våre ansatte.